Kantoor Utrecht
Postbus 63
3450 AB Vleuten

Kantoor Schiedam
Postbus 4301
3102 GG Schiedam

Tel: 085 9020350
Whatsapp: 06 41091352

Online klanteninlog >>>

Budgetbeheer

Budgetbeheer(ook inkomensbeheer genoemd) is een vorm een financiële hulpverlening voor mensen die om uiteenlopende redenen structureel moeite hebben om rond te komen van hun inkomen. Het verschil tussen bewindvoering (beschermingsbewind) en budgetbeheer is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt opgelegd. Personen zelf, de familie of de hulpverlenende organisatie kunnen in geval problematisch beheer van de financiën zich melden bij ons kantoor voor budgetbeheer. De persoon gaat een overeenkomst aan met Perspectief bewindvoering en inkomensbeheer en machtigt ons kantoor om zaken rondom financiën te regelen.

Het pakket werkzaamheden wordt afgestemd op de situatie en de wensen van de cliënt en omvat de onderstaande taken;

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • Opstellen van een huishoudelijk budget
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen
 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
 • Openen van bankrekening(en)
 • Aanvraag huurtoeslag
 • Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )
 • Doorbetalen van de vaste lasten
 • Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan
 • Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden
 • Informeren en adviseren bij juridische zaken

Binnen budgetbeheer zijn twee opties mogelijk;

– Vaste lastenbeheer

– Uitgebreid budgetbeheer

Welke optie het beste bij de persoon past, wordt na het eerste gesprek bepaald. Met budgetbeheer begeleiden we onze cliënten op termijn naar financiële zelfstandigheid.

Tarieven Budgetbeheer(Inclusief BTW)

Vaste lastenbeheer

Intaketarief alleenstaande € 170,00
Intaketarief gezin € 204,00
Maandelijkse kosten alleenstaande €   55,00
Maandelijkse kosten gezin €   65,00

 

Uitgebreid budgetbeheer

Intaketarief alleenstaande € 372,00
Intaketarief gezin € 447,00
Maandelijkse kosten alleenstaande €   90,00
Maandelijkse kosten gezin € 103,00
Uurloon meerwerk na schriftelijke opdracht €   74,00

 

Bij uitgebreid budgetbeheer worden voor tot 5 schuldeisers betalingsregelingen getroffen. Bij meer schuldeisers geldt een extra vergoeding van 5 uur meerwerk.