Kantoor Utrecht
Postbus 63
3450 AB Vleuten

Kantoor Schiedam
Postbus 4301
3102 GG Schiedam

Tel: 085 9020350
Whatsapp: 06 41091352

Online klanteninlog >>>

OrdnersBeschermingsbewind

Beschermingsbewind (onderbewindstelling) is wanneer een meerderjarige persoon als gevolg van psychische of lichamelijke beperking tijdelijk of langdurig niet in staat is om zijn of haar eigen financiën te beheren, dat deze werkzaamheden door een bewindvoerder worden overgenomen. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter aangesteld.

Personen kunnen door de onderstaande redenen niet meer in staat zijn om hun eigen financiën te regelen:

 • Lichamelijke of verstandelijke handicap
 • Ouderdom/dementie
 • Psychische stoornissen/verslavingsproblematiek
 • Problematische schulden

Indien personen door deze redenen niet meer in staat zijn om eigen financiële belangen te behartigen kan men onderbewindstelling aanvragen bij de kantonrechter. Wij kunnen u helpen bij deze aanvraag.

Na de uitspraak van de kantonrechter krijgt de bewindvoerder volledige bevoegdheid op het gebied van financiën. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Hierbij valt te denken aan bankrekening(-en), salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als kostbare sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden.

De volgende taken behoren tot de werkzaamheden van een bewindvoerder.

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.
 • Openen beheerrekening.
 • Opstellen van een budgetplan.
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante financiële instanties betreffende het inkomen, vaste lasten en de eventuele schulden.
 • Wijzigen van gegevens bij deze instanties en de post ontvangen en verwerken. Persoonlijke post blijft de persoon zelf ontvangen.
 • Vaste lasten betalen.
 • Aanvraag toeslagen.
 • Aanvraag huurtoeslag
 • Hulp bij het aflossen van uw schulden, schuldenregeling of schuldsanering.
 • Belastingaangifte box 1.
 • Aanvragen eventuele bijzondere bijstand.
 • Aanvragen eventuele kwijtscheldingen.

Tarieven Bewindvoering(Inclusief BTW)

Maandelijkse kosten bewind alleenstaande €  133,10
Maandelijkse kosten bewind alleenstaande met schulden €  172,12
Eenmalig intaketarief bewind alleenstaande €  751,41
Maandelijkse kosten bewind gezin €  159,52
Maandelijkse kosten bewind gezin met schulden €  206,51
Eenmalig intaketarief bewind gezin €  901,45
Eenmalig kosten beëindiging bewind €  281,93
Uurloon meerwerk bewind €    93,90

Extra diensten (Meerwerk)

 • Ontruiming van de woning
 • Verkoop van de woning
 • Belastingaangifte box 3

De kosten van meerderjarigenbewind worden door de rechter bij het uitspreken van bewind vastgesteld en deze worden jaarlijks geïndexeerd.

Indien de persoon vanwege lage inkomsten niet in staat is om deze tarieven te betalen vraagt de bewindvoerder bijzondere bijstaand aan. Als bijzondere bijstand niet wordt verleend,  dient men de vergoedingen uit eigen middelen te betalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze kantoren via de telefoonnummers of kunt u het contactformulier invullen. Tevens verwijzen wij u naar de website van de Rechtspraak; https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bewind